رزومه نگار مرکز تخصصی تهیه ی رزومه، CV، Cover letter http://resumenegar.ir 2020-01-26T01:41:35+01:00 text/html 2015-03-21T20:40:15+01:00 resumenegar.ir بهنام خلیلی رزومه چیست؟ http://resumenegar.ir/post/1 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: right; "><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">رزومه در لغت به معنای خلاصه می باشد و ریشه آن فرانسوی (</span><span lang="FR" dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">résumé</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>) است و به&nbsp;مدرکی اطلاق می شود که برای ارائه سوابق تحصیلی و کاری و نیز معرفی مهارت های فردی اشخاص نوشته می شود.&nbsp;رزومه کاربرد های مختلفی دارد و اغلب برای کسب شغل و استخدام از آن استفاده می شود و به طور معمول شامل چکیده ای از سوابق و تحصیلات مرتبط &nbsp;با شغل مورد نظر می باشد. اولین مدارکی که کارفرمایان در استخدام و گزینش به آن توجه می کنند رزومه ی متقاضیان، فرم تقاضای استخدام (</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-US">Application form</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>)، و کاور لتر (</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-US">Cover letter</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>) می باشد.&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">در بسیاری از موارد رزومه منحصر به یک یا دو صفحه ی&nbsp;</span><span lang="FR" dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">A4</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;می شود و متقاضیان باید، آن دسته از تجارب و ویژگی هایی را در آن قید کنند که به شغل مورد تقاضا مربوط می شود. بنابراین برای هر شغل باید رزومه منحصر تهیه کرد. اطلاع از مقتضیات شغل و نیازهای کارفرما می تواند در نوشتن هر چه بهتر رزومه بسیار کارآمد باشد. افرادی که رزومه ی آنها به خوبی نوشته نشده باشد، هر چند هم که با تجربه و شایسته باشند، در استخدام با مشکل مواجه شده و حتی ممکن است به مرحله ی مصاحبه نیز راه نیابند.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><a href="http://resumenegar.ir/post/10" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8173972518/resume_request.jpg" alt=""></a></p></div><div></div></div> text/html 2015-02-28T09:23:01+01:00 resumenegar.ir بهنام خلیلی مراحل سفارش رزومه: http://resumenegar.ir/post/10 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;تکمیل فرم اطلاعات متقاضی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">پرداخت الکترونیکی هزینه از طریق درگاه پرداخت پارس پال و دریافت شماره رسید پرداخت</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">ارسال شماره رسید پرداخت به همراه نام و نام خانوادگی متقاضی به شماره ی:</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;989016571920+</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">دریافت تایید ثبت سفارش از طریق پیام کوتاه</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">دریافت رزومه از طریق ایمیل</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;هزینه ی تهیه ی رزومه:</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;فارسی&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span>15,000</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">تومان</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-right:37.5pt;text-align:right; text-indent:-19.5pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;انگلیسی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span>&nbsp;30,000&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">تومان</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FR" dir="LTR" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.25in 0.5in 10pt 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4"><a href="http://resumenegar.ir/post/15" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8173971942/rules.jpg" alt=""></a></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.25in 0.5in 10pt 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://resumenegar.ir/post/22" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8190572134/form_botton.jpg" alt=""></a></p> text/html 2015-02-27T08:35:45+01:00 resumenegar.ir بهنام خلیلی قوانین سایت http://resumenegar.ir/post/15 <div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;تمامی اطلاعات متقاضی (فردی، شغلی و تحصیلی) در طول مدت نگارش و تهیه رزومه کاملا محرمانه خواهند ماند و پس از گذشت مدت 10 روز از موعد تحویل رزومه، مکاتبات و ایمیل های حاوی اطلاعات متقاضی حذف می گردند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>2.&nbsp; &nbsp;سایت رزومه نگار تنها مسئولیت تهیه و تنظیم رزومه را بر عهده دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات رزومه ندارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">3.&nbsp; آدرس ایمیل و شماره پیامک متقاضی پس از ارسال فرم اطلاعات متقاضی و شماره رسید پرداخت در سیستم ثبت شده و تمامی مکاتبات رزومه نگار با متقاضی از طریق این مسیر های ارتباطی انجام خواهد گرفت.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">4.&nbsp; &nbsp;تنها ارسال شماره ی رسید پرداخت و دریافت تایید ثبت سفارش از طریق پیام کوتاه به منزله ی ثبت سفارش می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">5.&nbsp; در صورتی که اطلاعات ارسالی توسط متقاضی ناقص باشد، موارد ناقص برای تکمیل یا تصحیح&nbsp;از&nbsp;طریق&nbsp;پیام کوتاه به متقاضی اعلام می شود. پس از ارسال پیام، متقاضی می تواند حداکثر ظرف مدت 12 ساعت اطلاعات خود را تکمیل یا تصحیح نموده و به آدرس ایمیل وب سایت ارسال کند. در غیر این صورت رزومه متقاضی با اطلاعات ناقص تهیه خواهد شد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">6.&nbsp; &nbsp;هزینه های قید شده در سایت برای رزومه هایی است که حداکثر دو صفحه&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">A4</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;با فرمت استاندارد باشند. پس از تهیه ی رزومه در&nbsp;صورتی&nbsp;که تعداد صفحات آن بیشتر از دو صفحه شود، تعداد صفحات مازاد از طریق پیام کوتاه به متقاضی اعلام می گردد، و متقاضی باید در ازای هر صفحه ی مازاد مبلغ 5,000 تومان پرداخت کند. در غیر این صورت فقط دو صفحه ی اول رزومه برای وی ارسال می شود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">8.&nbsp; &nbsp;تعداد صفحات رزومه بستگی به حجم اطلاعات متقاضی دارد. هرچه سوابق کاری و تحصیلی متقاضی بیشتر باشد رزومه طولانی تر خواهد شد.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">9.&nbsp; &nbsp;هزینه ی پرداختی غیر قابل استرداد است. در پرداخت هزینه دقت فرمایید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">10.&nbsp;رزومه ی متقاضی حداکثر ظرف مدت 48 ساعت پس از ارسال شماره رسید پرداخت آماده و به آدرس ایمیل متقاضی ارسال می گردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">11.&nbsp;در صورت زمان بر بودن تهیه ی رزومه (بیش از دو صفحه) موعد تحویل از طریق پیام کوتاه به&nbsp;متقاضی اعلام می گردد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p></div><div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://resumenegar.ir/post/22" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8190572134/form_botton.jpg" alt=""></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://resumenegar.ir/post/18" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8190578626/resume_payment.jpg" alt=""></a></p></div> text/html 2015-02-25T21:54:18+01:00 resumenegar.ir بهنام خلیلی راهنمای پرداخت الکترونیک http://resumenegar.ir/post/18 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">قبل از پرداخت به نکات زیر توجه فرمایید:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"></p><ul><li><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">برای پرداخت، از درگاه پرداخت پارس پال در زیر استفاده کنید.</span></li><li><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">پرداخت با کلیه ی کارت های عضو شبکه ی شتاب امکان پذیر می باشد.</span></li><li><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">تمامی مبالغ به تومان می باشند.</span></li><li><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">پس از انتخاب مبلغ و کلیک بر روی کلید پرداخت باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست &nbsp;الکترونیک و شماره ی همراه خود را وارد کنید. از وارد کردن نام مستعار و یا آدرس پست &nbsp;الکترونیک و شماره ی همراه اشتباه خودداری فرمایید. در غیر این صورت پرداخت شما غیر &nbsp;قابل پیگیری خواهد بود.</span></li><li><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">پس از پرداخت موفق، مشخصات تراکنش برای شما نمایش داده خواهد شد. شماره ی رسید را یادداشت نمایید.</span></li><li><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">دقت فرمایید که مدت نمایش مشخصات تراکنش 15 ثانیه می باشد. پس از آن مرورگر به صورت خودکار به سایت پذیرنده "رزومه نگار" باز خواهد گشت.&nbsp;</span></li></ul><div><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 16px; line-height: 24px;"><br></span></font></div><script language="javascript" type="text/javascript" src="http://www.parspal.com/xContext/Component/Buttons/?UI=b4ecb40d00dc477c81a1f4a15fc14736&amp;BID=33078&amp;AID=4D745F3900A53739FFD2B0E2C07B5E52B06CAAB8&amp;Mode=1"> </script> text/html 2015-02-24T21:09:11+01:00 resumenegar.ir بهنام خلیلی پرداخت موفق http://resumenegar.ir/post/16 <div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اکنون نام و نام خانوادگی خود و شماره رسید پرداخت را از طریق پیام کوتاه به شماره زیر ارسال کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-US"><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><span dir="LTR"></span>989016571920</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:EN-US"><span dir="RTL"></span>+</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در صورتی که شماره رسید خود را فراموش کرده اید آدرس ایمیل و شماره ی همراه خود را که برای پرداخت از آنها استفاده کردید به همراه نام و نام خانوادگی به شماره ی فوق پیامک کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN-US"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p></div> text/html 2015-02-23T21:44:56+01:00 resumenegar.ir بهنام خلیلی پرداخت ناموفق http://resumenegar.ir/post/17 <div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://resumenegar.ir/post/18" target="" title=""><font size="4" color="#000000">تلاش مجدد</font></a></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2015-02-23T06:49:41+01:00 resumenegar.ir بهنام خلیلی تبادل لینک http://resumenegar.ir/post/12 <div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in;margin-bottom: 0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">رزومه نگار آماده تبادل لینک با سایت ها و وبلاگ هایی می باشد که یکی از دو شرط زیر را دارا باشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>:</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"></p><ol><li><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">سایت ها و وبلاگ های فعال در زمینه ی آموزش زبان (انگلیسی، فرانسه،&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>…..</span><span dir="RTL" style="line-height: 150%;"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>)</span></li><li><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">سایت ها و وبلاگ های دارای رتبه ی گوگل 2 یا بیشتر</span></li></ol><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در صورت تمایل به تبادل لینک ابتدا "رزومه نگار" را با آدرس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;resumenegar.ir&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">لینک نموده و سپس از طریق بخش ارسال پیام نام و آدرس سایت یا وبلاگ خود را برای رزومه نگار ارسال کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in;margin-bottom: 0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"></p><ul><li><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">رزومه نگار با سایت ها یا وبلاگ هایی که محتوی مطالبی خلاف موازین اخلاقی و یا خلاف قوانین و مقررات کشور ایران باشند تبادل لینک نخواهد کرد</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></li><li><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">لیست سایت ها و وبلاگ هایی که با رزومه نگار تبادل لینک می کنند در بخش پیوندهای سایت قرار داده خواهد شد</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></li><li><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">رزومه نگار پس از تبادل لینک، سایت ها و وبلاگ هایی که لینک رزومه نگار را حذف کنند از لیست پیوند های سایت حذف خواهد کرد</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></li></ul><p></p></div><div><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in;margin-bottom: 0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"> </p></div> text/html 2015-02-22T06:56:12+01:00 resumenegar.ir بهنام خلیلی لینک دوستان http://resumenegar.ir/post/13 <div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><ul><li><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://zaroori.ir/" target="_blank" title=""><font size="3">Utopia</font></a></b></li><li><a href="http://englishvillage.ir/" target="_blank" title="" style="line-height: 150%; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b><font size="3">دهکده زبان</font></b></a></li><li><a href="http://1click4translation.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>کافه ترجمه</b></font></a></li><li><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://englishstreet.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font size="3">خیابان انگلیسی</font></a></b></li><li><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://www.villagelife.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font size="3">دهکده انگلیسی</font></a></b></li><li><a href="http://upsanddowns.blogsky.com/" target="_blank" title=""><b><font size="3">Never Too Late</font></b></a></li><li><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b><a href="http://en-fanatic.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font size="3">English Fanatic</font></a></b></b></li><li><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://www.eng4u.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font size="3">English For You</font></a></b></li><li><a href="http://frenchlessons.blogfa.com/" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b><font size="3">آموزش زبان فرانسه</font></b></a></li><li><a href="http://madann5.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>دنیای زبان انگلیسی</b></font></a></li><li><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://english1tz.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font size="3">ENGLISH_G_1_T_Z</font></a></b></li><li><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://game4teaching.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font size="3">بازی و آموزش انگلیسی</font></a></b></li><li><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://lefrancais.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font size="3">دوست داران زبان فرانسه</font></a></b></li><li><a href="http://shabnamkhishtandar.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>everything about english</b></font></a></li><li><a href="http://englishclass1.blogfa.com/" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b><font size="3">كلاس آموزش زبان انگلیسی</font></b></a></li><li><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://effectivenglish.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font size="3">یادگیری آسان و موثر انگلیسی</font></a></b></li><li><a href="http://englishteacherpro.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>English as a foreign language</b></font></a></li><li><a href="http://black8white.blogfa.com/" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b><font size="3">موفقیت من و تو در یادگیری زبان</font></b></a></li><li><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://www.nasyn.ir/" target="_blank" title=""><font size="3">آموزش زبان از دبستان تا دانشگاه</font></a></b></li><li><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://aam54.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font size="3">زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم</font></a></b></li><li><a href="http://www.mohasselenglish.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>زبانکده محصل جنوب شهرستان دزفول</b></font></a></li><li><a href="http://www.learnzaban.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font size="3"><b>مترجمی زبان یادگیری آسان لغات و اصط</b><b>لاحات</b></font></a></li></ul><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align:right; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"></p><p></p> </div> text/html 2015-02-21T19:40:50+01:00 resumenegar.ir بهنام خلیلی رزومه ی مدیر سایت http://resumenegar.ir/post/19 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8175363342/res_page_1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8175363700/res_page_2.jpg" alt=""></div> text/html 2015-02-21T14:54:01+01:00 resumenegar.ir بهنام خلیلی آدرس پست الکترونیک http://resumenegar.ir/post/11 <div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: x-large;">resumenegar@gmail.com</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><br></div><div><font size="5"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div>